آویشن دیتاما

آویشن کوهی برگ تیز با عطری فوق العاده و خواص دارویی بی نظیر