ادویه سوخاری و شنیسل

این ادویه برای انواع سوخاری ها مثل فیله مرغ،ماهی ،میگو و .... مناسب است .

میتوانید از آن برای مرینیت کردن یا از آن در آرد طعم دار خود استفاده کنید .