ادویه ماهی و میگو

این ادویه علاوه بر از بین بردن بوی ضحم احتمالی ،عطر و طعم جذابی به ماهی و میگو میدهد.میتوانید از این ادویه برای مرینیت کردن و یا طعم دار کردن آرد استفاده کنید .