خردل سیاه

مناسب برای انواع غذاهای خاص و متفاوت مخصوصا غذاهای گوشتی .

خردل سیاه طعمی متفاوت و ملایم تر نسبت به خردل زرد دارد.