ادویه بهارات

ادویه بهارات کمی تند واسپایسی است .

یک ادویه همه کاره برای انواع غذاهای ایرانی و فرنگی مثل جوجه کباب ،ماهی ،انواع خورش ها،خوراک ها ،سوپ ها و ...