ادویه جوجه کباب

ترکیب متفاوت برای طعم دار کردن جوجه کباب شما که علاوه بر عطر و طعم دلچسب با عث تردی جوجه کباب شما میشود.